De Opsteker

Het was onze voorzitter Ton van Manen die mij aan het begin van schaakseizoen 2023-2024 vroeg of ik het fotoalbum ‘De Opsteker’ vanaf nu verder wilde gaan verzorgen.
Het werd al meerdere jaren niet meer bijgehouden.
Aangezien ik net als Renate Kroezen (zie verderop) niet zo goed ‘nee’ kan zeggen zei ik ‘ja’.
Heb inmiddels het oude donkerrode fotoalbum in een ander jasje gestoken (blauwe map met vaste transparante inlegvellen…….Action, we blijven op de centjes passen😊 waarin uiteraard de verhalen en de foto’s betreffende ‘De Opsteker’ van weleer en voor zover bekend zijn overgebracht.
De blauwe map (Deel 1 van 1 deel) krijgt een vaste plek in de seniorenkast op de plank waarop aan de voorkant ‘diversen’ staat.

Heb op een gegeven moment bedacht dat het mooi zou zijn als deze blauwe map ook digitaal z’n bestaansrecht zou krijgen, niet alleen omdat de lezer het dan ook op de schaaksite van Almelo kan inzien maar ook om reden dat als de lijfelijke uitvoering om wat voor reden dan ook zou wegraken, wij dan op onze site het nog altijd digitaal beschikbaar hebben.
Ik heb toen onze website beheerder Laszio Moldovan (een man die zelf niet schaakt -zijn zeer talentvolle zoontje Jayden Breider wel- maar buitengewoon veel op computergebied voor ons betekent en voor ons doet) gevraagd of hij dit wilde realiseren.
Dat was makkelijker gezegd dan gedaan.
De ‘verhaaltjes’ over de in het zonnetje gezette leden waren destijds op een typemachine (waarschijnlijk allemaal) door Henk Scheepmaker gecreëerd en getypt.
Deze verhaaltjes waren niet digitaal over te zetten.
Het kwam er op neer dat die verhaaltjes dus digitaal moesten worden gekopieerd en die taak heb ik toen op mij genomen.
Ik heb de vrijheid genomen die verhaaltjes niet altijd precies over te nemen en een beetje aan mijn eigen schrijfstijl aan te passen.
Alleen de verhaaltjes waaruit bleek dat ze met zekerheid waren geschreven door Henk Scheepmaker (de heer Scheepmaker sr. 😊) heb ik letterlijk digitaal gekopieerd.
De op een typemachine getypte verhaaltjes zijn uiteraard bewaard gebleven en verzameld achterin de blauwe map (archief) zodat deze nog altijd kunnen worden vergeleken met mijn iets aangepaste brouwsel 😊.

George André Henneberke (GAH…..voortaan: gah) 11 februari 2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *