Jaarvergadering succesvol verlopen

Met een zaalbezetting van 40 personen kon voorzitter Ton van Manen om 19.40 uur de vergadering openen.

Laszio Moldovan werd in de vergadering als eerste na voren geroepen. Het bestuur heeft gemeend hem, op basis van zijn bijzondere verdiensten, te weten jeugd ondersteuning en bijhouden van onze site, de OPSTEKER toe te kennen.

Na het goedkeuren van de respectievelijke jaarverslagen, waarbij een extra pluim werd uitgedeeld aan onze zeer actieve en succesvolle jeugdafdeling, kwam de prijsuitreiking aan de orde.
In de interne competitie, waarin uiteindelijk weer normaal kon worden geschaakt, zijn de volgende winnaars genoemd:
Groep A Jan Willem Timmerman
Groep B Rogelio Lujan Garcia
Groep C Florian Pol
Groep D John de Jonge


Alvin Jutba heeft eind juni het snelschaaktoernooi gewonnen.
In de externe competitie zijn de volgende spelers in de diverse competities het best scorend geweest:
1ste team: Marcel Wildschut
SOS zestal: Matthias Kruimer
Viertal A groep: Yannic Husers
Viertal D groep: Klaas de Jong
Viertal E groep: Robert Cromvoets
Viertal F groep: Floris Buijnsters

De externe competitie voor het komende seizoen wordt opgestart met twee teams in de KNSB competitie, een team in de SOS competitie en met vier viertal teams bij de SBO

Het financiële verslag, hetwelk positief werd beoordeeld door de kascontrole commissie, had een aantal bijzondere elementen. Door CORONA kon er enkele maanden niet geschaakt worden. Hierdoor waren de organisatiekosten en de huisvestingskosten behoorlijk lager. De extra jubileumkosten hadden daardoor geen invloed op het resultaat.

In de begroting is opgenomen, een reiskostenvergoeding bij een enkelvoudige afstand van meer dan 15 km, hogere huisvestingkosten, kosten Statutenwijziging en een extra verhoogde KNSB afdracht in verband met invoering BTW bij de KNSB. Daardoor is voorgesteld de contributie te verhogen. De aanwezigen gingen hier unaniem mee akkoord.

De vergadering kon zich vinden in de nieuwe door de KNSB voorgestelde Statuten. Omdat het quotum er niet was zal er een tweede vergadering worden belegd waarin dan eventueel de goedkeuring gaat plaatsvinden. Daarnaast zal er ter aanvulling een huishoudelijk reglement worden voorgelegd.

Bij de bestuursverkiezing werden Egbert en Ton onder luid applaus herbenoemd.

Op het verzoek om een BBQ te organiseren met een eigen bijdrage werd instemmend gereageerd zodat eind schaakseizoen er een uitnodiging zal worden geregeld.

In de rondvraag hield George Henneberke een zeer innemend betoog betreffende de kwaliteiten van ons oudste erelid Barend Reinders. De door Barend gemaakte bijzondere schaaktafel werd daarbij feitelijk aangeboden aan de schaakvereniging.

Al met al een zeer prettige en goed verlopen jaarvergadering

Bennie Steffens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *