Algemene informatie

Informatie Jeugdschaak SV Almelo, 2017-2018

Hartelijk welkom bij de schaakvereniging Almelo. Voor de jeugd zijn bij ons diverse leuke schaakervaringen op te doen. In de agenda staan onze activiteiten vermeld en hieronder worden ze uitgelegd. Als een jongere lid wordt van onze vereniging, is zij/hij automatisch lid van de SchaakBond Overijssel (SBO) en van de nationale schaakbond. Vanuit de schaakbond ontvangt het jeugdlid 6x per jaar het schaakmagazine, met een leuk jeugdkatern. Hieronder geven we informatie over onze jeugdactiviteiten en voor vragen kunt u altijd terecht bij de jeugdleider.

Clubavond


Onze clubavond is op vrijdagavond van 18.15 – 19.30 uur, eerst schaakles en daarna competitie.

Schaaklessen


In onze schaaklessen van 18.15 – 19.00 uur werken we met de zogenoemde Stappenmethode. De schakers krijgen les op hun eigen niveau, variërend van beginners tot gevorderden, van Stap 1 tot Stap 5. Ook maken we gebruik van de tussenstappen, de Plus-stappen. Op deze manier hebben de schakers meer tijd om de basisprincipes en de trucjes goed onder de knie te krijgen. Na 1 of 2 jaar wordt een stap afgesloten met een examen.

Interne Competitie


Na de lessen komen de schakers uit de diverse stappen bij elkaar om de strijd aan te gaan in de interne competitie. De eerste partij is snelschaken met 5 min. p.p.p.p. en daarna de tweede partij Rapidschaak van 15 min. p.p.p.p. De schakers worden ingedeeld volgens het Zwitsers Systeem en spelen telkens tegen andere schakers. De Interne Competitie is ingedeeld in 3 periodes: Herfst, Winter en Lente met elke 9 ronden. Na die 9 ronden zijn er in elke categorie nummers 1, 2 en 3 van die betreffende periode, die een klein certificaat daarvoor krijgen. Aan het eind van het seizoen worden alle punten op geteld en hebben we over het hele seizoen nummers 1, 2 en 3. De nummer 1 van de Rapid competitie is tevens Clubkampioen.

Ook willen we schakers van ongeveer 12 jaar en ouder stimuleren om langzaam maar zeker aan te sluiten bij de volwassenencompetitie, eventueel via een tussenvorm: een vrijblijvende competitie, met kortere speeltijd, waarbij genoteerd en geanalyseerd wordt.

Ouders


Ouders worden van harte uitgenodigd om mee te doen bij de vereniging. Ouders kunnen een helpende hand bieden op de club of rijden met de schakers naar uitwedstrijden en toernooien. Ook kunnen ze kijken bij en meedoen met de lessen. Misschien krijgen zij zelf zo de schaakkoorts te pakken. Op deze manier kunnen ze hun kind ondersteunen en reclame maken voor het schaken, dat leuk, gezellig en waardevol is als aanvulling op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Externe Competitie – de JCC (JeugdClubCompetitie)


Een jeugdlid kan ook deelnemen aan de externe competitie, de zogenoemde JCC. In deze competitie speelt een team van onze club met 4 spelers tegen een team van een andere club in de regio. Dit gebeurt binnen bepaalde leeftijdscategorieën.

Schaaktoernooien SBO – de jGP (jeugd grandprix) (en seniorentoernooien)


In een seizoen worden diverse jeugdtoernooien in de SBO georganiseerd, waarvan 3 in Almelo (2 door onze club georganiseerd). Deze toernooien zijn op zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur. Voor de schaakontwikkeling is het belangrijk zoveel mogelijk wedstrijden te spelen, omdat je daar het meest van leert. Bovendien is het vaak erg gezellig en is het mogelijk om ook daar vrienden te maken. Voor de gevorderde jeugdspeler is het ook mogelijk mee te doen aan toernooien voor de senioren. Zie ook de site van de SBO en de agenda voor de jeugd op onze eigen site.

Interne toernooitjes: Pannenkoek- en snelschaaktoernooi en familieschaak


Pannenkoektoernooi intern


In januari hebben we ons interne pannenkoektoernooi. Dat is niet het kampioenschap pannenkoeken eten, maar een gezellig avondje schaken met ons allen. En dan genieten we van de lekkere pannenkoeken van Daniel, zoals alleen hij ze kan bakken.

Snelschaaktoernooi intern


In mei is ons intern snelschaaktoernooi voor alle jeugdleden. Het tempo is 5 min. p.p.p.p. en aan het eind van de ronden hebben we de snelschaakkampioen van het seizoen, die een enorme wisselbeker voor een jaar in huis mag hebben.

Familieschaak


Als afsluiting van het seizoen is er op de laatste vrijdagavond Familieschaak. Een jeugdlid neemt een familielid mee naar de club en zij spelen tegen een ander jeugdlid met familielid. Dit is vaak een gezellige afsluiting met veel hilariteit over mooie, gekke en illegale zetten.

Persoonlijke kampioenschappen – de PK’s


Op verschillende momenten in december en januari vinden in Hengelo de PK’s plaats. Alle leden van de SBO worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. In de leeftijdscategorieën A-H wordt gestreden om de eerste plek in de eigen categorie. Een 1e plek betekent dat je ook naar het NK mag. Er wordt een plek voor ‘jeugd’ én voor ‘meisje’ en soms meerdere plekken voor het NK vergeven.

Nederlandse kampioenschappen


In Rotterdam (ABC), Rijswijk (D), Waalwijk (E) en Roosendaal (FGH) vinden de NK’s plaats. Een hele belevenis; een fantastische ervaring als je daaraan mee mag doen.

Schoolschaak

In februari op een woensdagmiddag is er in Almelo het schoolschaakkampioenschap voor Almelo e.o. De winnaar mag Almelo vertegenwoordigen op het SBO schoolschaakkampioenschap in Hengelo, in maart. En de winnaar daarvan mag naar het NK schoolschaak.

Internationalisering


Het ook mogelijk om naar toernooitjes in bijvoorbeeld Duitsland te gaan. Dat is niet zo ver weg en vaak is de sfeer daar ook erg leuk. Bovendien kom je dan weer andere schakers tegen. Ook komen Duitse en Belgische spelers in Nederland spelen, zoals op het ONJK in Borne, waar nog meer nationaliteiten te vinden zijn.

Internetschaak – Playchess


Schaken kan ook thuis, tegen een familielid achter een echt bord, maar ook tegen onbekenden op internet. Een veel gebruikt programma en standaardprogramma van de schaakbond is Playchess. Op elk moment van de dag kan je tegen iemand spelen, een onbekende uit een ver land, maar je kan ook met een vriend(in) afspreken om te schaken via dit programma. Meer informatie is te vinden op de site van de schaakbond of te krijgen bij de jeugdleider.

Internet jGP’s


De schaakbond organiseert op de 3e woensdag van de maand een jeugd GP snelschaken, op rating. Daar kan je ervaring opdoen met snelschaken en kan je punten verzamelen voor een leuk presentje. Zie ook het schaakfilmpje op onze site, onder jeugd, onder schaakfilmpjes en zie: http://www.schaakbond.nl/internetschaak/gp

Praktische informatie:


Schaakavond: vrijdagavond van 18.15 – 19.30 uur
Schaaklocatie: wijkcentrum De Schelf, Binnenhof 51-53, Almelo
Contributie: € 79,-- per jaar voor jeugdlid

Jeugdleider: So Ching Liu, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

SCHAAKVERENIGING   ALMELO

Jaarverslag  2017-2018

Uitnodiging jaarvergadering:

07 september 2018, aanvang 19.30 uur.

Clubgebouw  “de Schelf”

Binnenhof 51-53, Almelo

                                                      

SEPTEMBER 2018

Uitnodiging

Tot het bijwonen van de Jaarvergadering op vrijdag 07 september 2018.

Aanvang 19.30 uur.

In het wijkgebouw De Schelf, Binnenhof 51-53, 7608 KH Almelo.

De Jaarvergadering heeft zowel een informatief als een besluitvormend karakter. Genomen besluiten hebben ook voor het bestuur een bindend karakter. Het bestuur hoopt daarom op een grote opkomst. Indien de tijd het toelaat, de eindtijd is 23.00 uur, wordt na afloop van de vergadering de eerste ronde van het bekertoernooi gespeeld. Hieraan kan een ieder deelnemen die de jaarvergadering heeft bijgewoond of zich heeft afgemeld bij de secretaris. Voor hen die zich hebben afgemeld, is er een aparte ronde op een nader te bepalen datum.

Onderstaande bestuursleden verklaren zich akkoord met de inhoud van de stukken in dit jaarverslag.

 1. T. van Manen S.C. Liu

Voorzitter                                                                              Jeugdleider

 1. J. Sterenborg Y.G.M. Husers

Penningmeester                                                                     Extern competitieleider

E.A. Gorter                                                                           J. de Jonge

Intern competitieleider                                                          Secretaris

Agenda

 1. 1. Opening

2a.     Mededelingen

2b.    Ingekomen stukken

 1. 3. Uitreiken van de opsteker seizoen 2017-2018
 2. 4. Notulen Algemene Ledenvergadering 08 september 2017 (bijlage)
 3. 5. Jaarverslagen:

* Voorzitter                                                                                  (bijlage)

* Secretaris                                                                           (bijlage)

* Jeugdschaak                                                                             (bijlage)                                     

* Interne competitie                                                                   (bijlage)                                                                                

* Externe competitie                                                                  (bijlage)                             

* Van de kascontrole commissie                                               (bijlage)                              

* Financieel jaarverslag 2017-2018, voorstel begroting 2018-2019 en             vaststelling van de hoogte contributie voor het komende seizoen (bijlage)

 1. 6. Voorleggen aan de leden van de Algemene Leden Vergadering

          * Nieuwe opzet interne- en beker competitie

          * Simultaan

          * Thema-avond

          * Cursussen Schaaktrainer 1 etc.

        

 1. 7. Voorstel agenda voor de interne competitie (uitgereikt op de ALV
 2. 8. Voorstel samenstelling teams externe competitie (uitgereikt op de ALV)
 3. 9. Bestuursverkiezing

          De bestuursleden stellen zich opnieuw herkiesbaar, ook de penningmeester die volgens rooster periodiek aftreedt. 

          Tot aanvang van de vergadering hebben alle leden recht tot het stellen van kandidaten. Dit dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris, vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat/kandidaten.

 1. 10. Jubilarissen 25 en 40 jaar lidmaatschap
 2. 11. Rondvraag
 3. 12. Sluiting (omstreeks 21.15 uur, waarna -indien mogelijk- 1e bekerronde)

 

Notulen Algemene Ledenvergadering SV Almelo van vrijdag 08 september 2017.

Aanwezig: Edwin Sarink, Ton van Manen,  Bennie Steffens, Henk van Faassen, Hans Molenveld, Eric Notenboom(introducee), Barend Rijnders, Leo Diepenhorst, Chris Wolters, Jos Hobert, So Ching Liu,  Gert Boer, Henri Hofsink, Edwin de Jonge, Egbert Gorter, Erik Mijnheer, Daniel Rameaux, Ben Poelstra, George Henneberke, Douwe Tigchelaar, Onno Elgersma, Yannic Husers, Goswin Zeeman, Hanneke Elgersma, Zagar Zeeman en John de Jonge

M.k.a.: Jaap Sterenborg, Henk Zomer, Bert Steffen Visser, Hans Feenstra, Martin Bootsma, Cor Stolp en Marcel Wildschut

 1. 1. Opening

Ben opent de ALV vergadering en heet een ieder welkom.

Jaap Sterenborg is op vakantie en Yannic neemt Jaap vanavond waar.

We nemen een minuut stilte in acht voor Jan Vrolijk en Rutger Berkhout die ons ontvallen zijn.

 1. 2. Mededelingen

Ben geeft aan n.a.v. het kroeglopers toernooi op zondag dat er geen belemmeringen waren om op die dag te spelen. Zowel in de statuten als in het huishoudelijk reglement vonden we hier niets in terug. Dit hoeven we dus niet voor te leggen.

Tevens geeft Ben aan dat hij woensdag jl. bij de SBO vergadering was geweest. Een belangrijk punt wat ter sprake kwam is de samenwerking die er aan zat te komen tussen de OSBO met de SGS.

Tenslotte de vermelding dat per 01-09-2018 er een 4e klas KNSB bij komt. Almelo 2 kan dan in deze klasse instromen.

 1. 3. Ingekomen stukken

Geen

Verslag kascontrolecommissie. Henk Z. nam het woord en adviseert om in deze algemene ledenvergadering de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

Verder waren er geen ingekomen stukken.

3a. Uitreiken van de opsteker seizoen 2016-2017

Deze opsteker is in het leven geroepen door erelid Henk Scheepmaker en is bedoeld om waardering uit te spreken voor een lid dat veel betekent voor onze vereniging. Hanneke Elgersma krijgt de opsteker.

 1. 4. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 02 september 2016

Henk van Faassen miste de handtekeningen van het bestuur. Ben gaf aan dat in het digitale tijdperk dit lastig was te realiseren. We laten dit zo.

 Ben gaf door dat de bekercompetitie dit seizoen strakker georganiseerd moest worden.

De opmerking van Ben over de wijziging van het speeltempo is binnen de SBO nog een discussiepunt.

De Sponsor kliks op onze website daar werd goed gebruik van gemaakt. Inmiddels staat hier Euro 208 op.

De notulen zijn goedgekeurd en een hartelijke dank daarvoor.

 1. 5. Jaarverslagen

Voorzitter

Ben nam het woord.

Secretaris

John nam het woord.

Jeugdschaak

Hanneke nam het woord. Het is een leuk en actief schaakjaar geweest. Een correctie en aanvulling komen in de notulen te staan.

Correctie:

Dean Tang is eerste geworden op PK-G na barrage en mocht naar het NK-G.

Aanvulling:

Bij Familieschaak zijn Tristan van de Tuin en zijn vader eerste geworden. Florian en zijn 'oom' Henri werden tweede en Lucas v Z en zijn 'neef' Kars derde.

Hanneke heeft haar team namens de club een Bolletje pakket verstrekt.

Erik Mijnheer nam even het woord om aan te geven dat van de stappenmethode voornamelijk de stappen 1, 2 en 3 door Almelo werd gegeven. In de hogere stappen werd minder geïnvesteerd. Erik vroeg hierbij aandacht aan de trainers voor de betere spelers. De doorstroming zou bij Almelo beperkt zijn. Bij Minerva zouden ze al met 11 teams zijn in vergelijking met Almelo met 4 teams. Hanneke gaf door dat er extern geïnvesteerd werd voor een betere doorstroming. Tevens gaf Hanneke door dat So Ching bij een jeugdbijeenkomst was geweest en dat er een aandachtspunt was ingebracht om jeugd veel speelervaring te laten opdoen op toernooien. Door jeugd veel te laten spelen groeien ze. De ontwikkelingen bij Minerva worden door Almelo verder in de gaten gehouden.

Introducee Eric Notenboom nam het woord. Eric vroeg zich af m.b.t. de koppeling van de schaakclub naar de basisscholen toe of daar genoeg interesse was voor schaakles. Daniël gaf door dat hij alle basisscholen had gemaild. Zijn mail ging over het aanbieden van vier introductielessen voor Euro 1.

Goswin komt in ieder geval terug als trainer om de betere jeugdspelers te prikkelen.

Daniël gaf door dat het les geven in het programma chesscity een mooie manier was om op eigen niveau te spelen. Hanneke ondersteunde dit ook. Het was ook een mooie manier om hier vriendschappen aan over te houden.

Eén van de doelen dit seizoen was om de sterkere jeugd ondersteuning te bieden van senioren. Tenslotte gaf Hanneke door dat Onno stap 5 had gehaald.

 Interne competitie

Egbert nam het woord. Kars van Dam en Florian Pol hebben leuk meegedraaid.

Egbert bedankt Chris voor de ondersteuning tijdens de clubavond. De opkomst van de interne competitie was goed te noemen. Zagar was de winnaar, een goede tweede was Johan en als derde was Onno die nu nog niet in de buurt kwam van Zagar.

Dan volgt de prijsuitreiking aan de winnaars in de diverse groepen.

Tenslotte nog de opmerking dat Zagar de beker had gewonnen. De speellocatie was café België. Dit was goed bevallen.

Er was ook even een discussie wie nu de beker in zijn bezit had. Twee jaar geleden is de beker niet ingeleverd. Volgens Henk was de beker geen wisselbeker. Het was niet helemaal helder hoe dit precies zat. Bennie zoekt dit verder uit.

Henk onderbrak Yannic even omdat hij het clubsnelschaakkampioenschap mistte. Yannic vulde daarop direct aan dat Johan eerste was en Onno tweede en Yannic zelf als derde geëindigd was.

Henk overlegt nog met Egbert over de bekeroverdracht

Externe competitie

Yannic nam het woord.

Het eerste is kampioen geworden. De club heeft het team op een etentje getrakteerd.

De bekerwinnaars van vorig jaar missen we. De winnaars zijn vanavond niet aanwezig.

Vraag Edwin de Jonge. Het bekerteam externe beker competitie KNSB missen we. Yannic vulde aan dat deze gestrand was in de tweede ronde tegen Bennekom.

Yannic gaf door dat wij de SBO cup team voor Almelo hadden gewonnen. Deze hebben we voor een jaar in ons bezit. Ons tweede team speelt ook voor de KNSB beker. Het plankje voor de kampioenen hebben we ook tijdelijk in ons bezit.

Dan volgt de prijsuitreiking aan de winnaars in de diverse groepen.

Van de kascontrolecommissie

Yannic nam het woord.

Henk Z en Douwe worden bedankt voor de kascontrole. Is bij deze goedgekeurd.

Financieel jaarverslag 2016-2017, voorstel begroting 2017-2018 en vaststelling hoogte contributie voor het komende seizoen.

Yannic nam het woord.

De financiële stukken zijn goed gekeurd.

Jaarverslag toernooien.

Yannic geeft een toelichting.

Jaarverslag P.R.

Yannic geeft een toelichting.

Yannic stuurt nog een mail naar de leden m.b.t. een instructie over sponsorkliks.

Eén van de leden gaf een tip dat Minerva AH gebruikt voor een soort van sponsoractie. Yannic gaf door een poging te doen voor een subsidie van de gemeente Almelo.

 1. 6. Voorleggen aan de leden van de Algemene Leden Vergadering

*Behandeling en opschonen archief SVA

Barend Rijnders gaf door zoveel als mogelijk te bewaren. Ben heeft zijn schrijven uiteengezet. Zagar benoemde nog om dit te gaan digitaliseren. Erik benoemde de gemeente archivaris Almelo of deze hier ook nog iets in kon betekenen. Men zou contact op kunnen nemen. Bennie benoemde one drive cloud dropbox om digitaal te kunnen gebruiken. Eric Notenboom wou in dit digitale proces ook wel zijn bijdrage leveren. Afgesproken is in eerste instantie Ben zijn werk te laten doen zoals hij voorstelde en dat daarna verdere stappen worden ondernomen.

* Trainingen junioren tijdens de avond van de senioren

De opzet is om junioren mee te laten spelen met de senioren. Daarop een analyse van de partij, tevens zit er dan iemand anders naast die hierin ook zijn bijdrage levert.

*Mogelijkheid voor leden tot het kopen van niet digitale klokken. De garde klokken voor Euro 25 en de revanche klokken voor Euro 5. De ALV gaat hiermee akkoord. Volgende week starten we hiermee.

*Kadernieuwsbrief augustus 2017, dit m.b.t. diverse cursussen waaronder scheidsrechter en schaaktrainer. Er moet een minimale bezetting zijn van 8 cursisten. Yannic gaf nog wel door dat de cursussen ver in het land werden gegeven. Volgens Yannic was er binnen de S.B.O. interesse voor de scheidsrechter- en schaaktrainercursus. Erik gaf als tip door het Bondsbureau te bellen voor een oproep aan de clubs onderling voor een cursus voor elkaar. Yannic en Egbert vroegen zich af hoe het dan zat met de bijdrage vanuit de club. Misschien dat Jaap hier iets over weet te zeggen.

 1. 7. Voorstel agenda voor de interne competitie

Als data interne competitie bekend is worden deze in de agenda op onze website gezet.

 1. 8. Voorstel samenstelling teams externe competitie

Yannic nam het woord.

Goswin vroeg nog door over Almelo 1 bord 8. Volgens Goswin als je in het eerste team zou spelen mag je niet in het tweede team spelen. De naam van Hans Feenstra werd ook even genoemd. Van de negen spelers worden er acht opgegeven, de negende speler staat dan te boek als reservespeler.

Dan nog een vraag over het bekerteam V1, de vier namen zouden geen betekenis hebben.

Chris en Henri namen het woord. Zij staan niet te boek bij de viertallen. Yannic gaf door dat hij dit vergeten was te vermeldden. Hij zorgt voor een oplossing.

De teams worden bij deze akkoord bevonden.

 1. 9. Bestuursverkiezing

Hanneke Elgersma treedt af. Het bestuur stelt voor om So Ching in haar plaats tot jeugdleider te benoemen. Dit wordt met applaus begroet. Tevens treedt Ben Poelstra op 01-01-2018 af. Het bestuur stelt voor om Ton van Manen in zijn plaats tot voorzitter te benoemen. Dit wordt ook met applaus begroet. De overige bestuursleden stellen zich opnieuw herkiesbaar, ook de secretaris en de extern competitieleider die volgens rooster periodiek aftreden.

 1. 10. Afscheid Hanneke Elgersma

Ben nam het woord en somt alle activiteiten op die Hanneke in al die jaren voor de vereniging had gedaan. Zij had een prachtig kunstwerk gekregen met in het midden het symbool van de SVA. Tevens hielt Hanneke haar betoog. Tenslotte hebben wij als bestuur besloten haar te benoemen tot Erelid. Onder applaus werd dit bevestigd.

 1. 11. Jubilarissen

We hebben dit jaar vier jubilarissen. Dit zijn met 60 jaar Barend Rijnders, met 40 jaar Edwin Sarink en met 25 jaar Jos Hobert en Teun Molenaar.

Hen wordt een luxe pen met inscriptie uitgereikt. Teun is niet aanwezig en krijgt deze een andere keer uitgereikt.

 1. 12. Rondvraag

Hans Molenveld

Hans geeft aan dat hij nog niet zo lang lid is. Hij merkt zelf op dat er op vrijdagavond veel afzeggingen waren. Hij wil een voorstel doen voor de donderdagavond en eventueel om thuis te spelen. De twaalf beste spelers wil hij in een aparte competitie onder brengen. Het bestuur geeft aan dat nieuwe voorstellen dit seizoen niet meer in kunnen gaan en dat nieuwe voorstellen in het jaar daarop misschien wel mogelijk waren. Edwin Sarink en Ton van Manen waren van het genoemde voorstel geen voorstander. Er kleven veel nadelen aan. In het verleden is hier vaker aan gesleuteld en het bleek geen succes. We laten dit zoals het was.

Hans heeft een tweede voorstel om eerste elftalspelers les te laten geven op scholen. Tevens hield hij een betoog om als speler sponsors te zoeken.

Yannic gaf aan dat Ruud al als hoofdsponsor bij onze club betrokken was. Daniël is ook al geruime tijd bezig. Tevens hebben we bij de gemeente nog iets lopen. Het verzoek van Yannic was om eerst zijn project af te laten ronden.

Edwin S gaf nog aan dat schaken voor hem een hobby was. Hij is zelf blij dat hij nog tijd vrij kon maken om voor Almelo 1 te spelen.

Henk van Faassen

Henk had nog een computer van de SVA op zolder staan. Wij vroegen hem hoe oud deze was. Volgens Henk was deze al wel 20 jaar. Het bestuur had hier geen interesse voor en hij mocht deze weg doen.

Edwin Sarink

Voorstellen So Ching. So Ching had zich voorgesteld aan de ALV. So Ching vroeg de ALV aandacht voor de sportmarkt op zondag 24 september. Wie wil er die dag helpen. Tevens aandacht voor de kampioenenparade. Deze is op zondag 15 oktober in de IISPA. Opgeven kan t/m vrijdag 22 september.

Yannic

Volgend jaar is de zomercompetitie ook alvast in café België. De winnaar van deze zomercompetitie was Onno.

Bennie Steffens: Het bestuur wordt bij deze bedankt voor haar werkzaamheden. Tevens wordt Ben bedankt voor zijn werkzaamheden als interim voorzitter.

 1. 13. Sluiting ledenvergadering

Het loopt na 22.00 uur. Gezamenlijk werd besloten de eerste ronde van de beker niet te spelen. Rapid of snelschaken mocht een ieder lid zelf invullen.

Vanaf januari dit jaar ben ik voorzitter van de schaakvereniging Almelo. Hoewel ik in eerste instantie niet echt stond te springen om het stokje van de bevlogen voorzitter Ben Poelstra over te nemen, kan ik nu wel zeggen dat het allemaal best wel mee valt. Sterker nog, het bevalt prima om de vereniging te besturen en verder te verbeteren. Dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar met een enthousiast team van bestuursleden, dat te lezen is in de diverse verslagen.

Een belangrijk onderdeel is natuurlijk het jeugdbeleid. Heel veel werk is hier, zoals altijd, voor verzet hetgeen te lezen is in het verslag van de jeugdleidster. Gelukkig wordt zij ondersteund door een groep van enthousiaste krachten. Heel belangrijk voor de schaaksport in het algemeen en onze vereniging in het bijzonder, want: “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”.

Onze penningmeester heeft zijn zaakjes goed geregeld, de begroting is sluitend en de begroting voor het komende jaar is al snel op orde. Heel mooi. Ik wil op deze plaats nog even van de gelegenheid gebruik maken om iedereen nogmaals te wijzen op het volgende.

Als men zaken online gaat bestellen doe dat dan via de site van onze schaakvereniging! Het is vrij simpel en het kost niets extra’s. En de schaakvereniging krijgt van alle inkopen een mooie provisie. Zo kunnen wij de contributie hopelijk nog jaren gelijk blijven houden. Dus gewoon doen. 

Naast de jeugdcompetitie vergt ook de organisatie van de externe competitie veel aandacht. Er zijn veel teams die elke keer maar weer samengesteld moeten worden. Gelukkig zijn ook hier de nodige hulpkrachten aanwezig in de vorm van de teamleiders. Die hebben het trouwens niet altijd even gemakkelijk. Elke keer blijkt opnieuw dat teamleden heel gemakkelijk maar even melden dat men niet kan!? Natuurlijk kan er altijd iets gebeuren (ziekte) waarom men plotseling niet aanwezig kan zijn. Maar verder, vind ik, dat dat heel beperkt moet zijn. Aan het begin van het seizoen zijn alle speeldata bekend en dient elke speler deze in zijn agenda te zetten en moet men gewoon aanwezig zijn. Dat lijkt mij heel logisch!

Daarnaast heeft onze externe competitieleider de nodige extra taken op zich genomen door het organiseren van diverse toernooien. Deze zijn allemaal voortreffelijk verlopen en het is ook nog eens een goede reclame voor onze vereniging.

Dan de interne competitieleider, die kampt soms met dezelfde problemen van het (in dit geval te laat) afmelden van spelers. Hij zit dan in een vervelende situatie van, moet ik toch maar even een nieuwe indeling maken of toch maar niet. Wij hebben in ieder geval afgesproken dat dat niet gaat gebeuren, te laat afmelden betekent dat de partij verloren is, tenzij men zelf met de tegenstander hierover afspraken gaat maken. De interne competitieleider gaat dat niet (meer) doen.

Zoals iedereen al heeft kunnen lezen, zullen er het komende seizoen (mits goedgekeurd door de vergadering) een aantal wijzigingen plaats vinden zowel bij de interne competitie alsook bij de bekercompetitie. Iedereen is hier al over geïnformeerd en we denken dat dit zeker verbeteringen zullen zijn.

Tot slot nog een woord van dank aan onze secretaris. De meeste leden hebben daar niet zo heel veel mee te maken, maar accuratesse en op tijd zaken regelen is geen onbelangrijke taak van de secretaris. En de secretaris houdt ons allemaal scherp, zodat wij niets vergeten. Op dit moment heeft hij wel een probleem met het verkrijgen van de privacy statements van alle leden. Op het moment van dit schrijven ontbreken er nog steeds 13. En, hoe vervelend het ook is, als er geen privacy statement is kan men niet extern spelen, heeft men geen rating en speelt men anoniem in de interne competitie.

Bovenstaande lezende kan iedereen begrijpen dat een voorzitter tevreden kan zijn. Zijn er dan geen verbeterpunten? Oh, zeker wel. De taken die binnen het bestuur zijn verdeeld gaan prima, maar er moet meer gebeuren. Zoals wij het als bestuur zien zijn er een 3-tal functies vacant. Functies die belangrijk zijn om de vereniging nog beter te laten functioneren. Het gaat om de volgende functies, waarvan reeds omschrijvingen zijn gemaakt:

 1. PR-functionaris (bestuursfunctie)

Het is belangrijk om actief de vereniging verder op de kaart te zetten. Diverse taken worden nu door verschillende bestuursleden waar genomen, maar iemand die daar constant actief mee bezig is zou zeer welkom zijn.

 1. Materiaalcommissaris

Belangrijk voor een schaakvereniging is het in goede staat houden van onze materialen. Alsmede het verzorgen van, daar waar nodig, nieuwe materialen.

 1. Websitebeheerder

Het zou mooi zijn als iemand binnen de vereniging hier wat aandacht aan zou kunnen besteden. Misschien heeft iemand een zoon of dochter die dat leuk zou vinden. Verbetering van de website is zeker nodig, met name het up-to-date houden.

Mocht iemand zich geroepen voelen om een van bovengenoemde taken op zich te nemen, laat het dan even weten.

Verder wens ik een ieder een leuk, gezellig en vooral sportief nieuw schaakseizoen toe. Aan het bestuur zal het niet liggen, wij doen het met plezier.

Ton van Manen

Voorzitter

Ik dank het bestuur voor de prettige samenwerking.

Het seizoen 2017-2018 begon de Schaakvereniging Almelo met 86 leden en het seizoen werd afgesloten met 91 leden.

Onze nieuwe clubkampioen is Yannic Husers, tevens werd Yannic ook onze snelschaakkampioen. De clubkampioen van de jeugd is Haik Margos.

Zie voor verdere resultaten en informatie de jaarverslagen van de interne- en externe competitieleider en het jaaroverzicht van onze jeugdafdeling.

Onze vereniging staat er financieel redelijk goed voor. Er werd afgelopen seizoen een licht verlies behaald, Desalniettemin reden voor de penningmeester om de contributie te handhaven.

De kascontrolecommissie, bestaande uit Edwin de Jonge en Douwe Tigchelaar heeft haar controlerende taak inmiddels uitgevoerd en de commissie stelt naar aanleiding van haar bevindingen de algemene ledenvergadering voor het bestuur  te déchargeren.

Secretaris John de Jonge

Jaarverslag schaken Jeugd seizoen 2017-2018

Lessen

De lessen werden verzorgd door Daniel en Dennis (stap 1), Frank en later Arjen (stap 2, 1e jaar), Goswin (stap 2, 2e jaar), Henri (stap 3, 1e en 2e jaar) en Yannic (stap 4 en hoger). De lessen van Stap 1 duurden van 18.15-19.30 uur; de overige lessen van 18.15-19.00 uur, waarna de interne competitie plaatsvond.

Interne competitie

Na de schaaklessen werd de interne competitie gehouden met als competitieleider Patrick, er zijn drie competities gespeeld; de herfst-, winter- en lentecompetitie. De interne competitie bestaat uit twee delen, 1x SNEL schaken van 5 min. p.p.p.p. en 1 x RAPID schaken van 15 min. p.p.p.p. Er werd 8 tot 9 ronden Zwitsers gespeeld.

In het begin van het schaakseizoen speelden alleen de schakers uit Stap 2 en hoger  de interne competitie, in de loop van het seizoen deden de sterkste spelers uit Stap 1 mee en aan de laatste ronden nam iedereen deel: 47 jeugdschakers.

De kampioenen:

A-groep RAPID: 1e Haik, 2e Kars en 3e Florian

B-groep RAPID: 1e Jay-Giani, 2e Joshua en 3e Christal

A-groep SNEL: 1e Florian, 2e Dean en 3e Tristán vd T.

B-groep SNEL: 1e Jay-Giani, 2e Joshua en 3e Funda

Clubkampioen 2017-2018: Haik

Bekertoernooi snelschaken

28 jeugdschakers deden mee aan dit toernooi, er werden 7 rondes Zwitsers gespeeld van 5 minuten p.p.p.p. Tot de laatste ronde bleef het spannend.

Kars werd de grote winnaar; hij had alle partijen gewonnen en mocht de grote felbegeerde beker mee naar huis nemen. Gevolgd door Tristán vd T. met 6 uit 7. Florian werd met 5 punten derde van de A-groep.

Van de beginners, de B-groep, werd Jay-Giani eerste, tweede werd Hizkia en Joshua werd derde.

Externe competitie – JCC

In de JCC deed schaakvereniging Almelo mee met 4 teams (1 A-team, 1 C-team, 1 D-team en 1 E-team). Het A-team werd 3e, hierin speelden Thomas, Florian, Haik en Tristán vd T. Bij het snelschaken is dit A-team ook 3e geworden. Het C-team werd 2e met de volgende spelers: Kars, Aiden, Jojo en Manuel. Bij het snelschaken zijn ze 3e geworden.

Het D-team is 4e geworden met de volgende spelers: Tristán vd T., Laurian, Liam en Jay-Giani. Bij het snelschaken is dit D-team 3e geworden. Het E-team is 2e geworden, met dezelfde aantal punten als nummer 1, maar met een 1/2 bordpuntje minder. De spelers van het E-team waren: Dean, Liam, Jay-Giani en Joshua.

 

GP Jeugdtoernooien

We hebben in het afgelopen schaakseizoen 2 GP jeugdtoernooien gehouden, één in september 2017 en één in maart 2018. Aan het eerste GP jeugdtoernooi, bij het CSG Noordik aan de C. van Renneslaan, deden 21 spelers mee. De winnaars uit groep 1 waren: 1e  Storm (Minerva), 2e  Tristán vd T. en 3e Jochem (Minerva). De Winnaars uit groep 2 waren: 1e Jarno, 2e Kevin en 3e Jay-Giani.

Bij het tweede GP jeugdtoernooi, dat gehouden werd bij het CSG Noordik aan de Noordikslaan, deden 52 kinderen mee. De winnaars per groep waren:

Groep 1: 1e Barto (Minerva), 2e Storm (Minerva) en 3e Florian

Groep 2: 1e Collin (SC Gronau 1920), 2e Evan (Mat Ador) en 3e Sam (Minerva)

Groep 3: 1e Laurian, 2e Lucas vd L. en 3e Rani (SC Gronau 1920)

Groep 4: 1e Liam, 2e Jojo en 3e Alma (Minerva)

Groep 5: 1e Laurens (Vrije School Almelo), 2e Finn (Mat Ador) en 3e Tristan B./ Joshua

Groep 6: 1e Steven, 2e Jayden en 3e Noa

Schoolschaak

In februari 2018  hebben we het schoolschaakkampioenschap van Almelo en omgeving gehouden.  Maar liefst 16 teams streden om dit kampioenschap.

In groep A was De Zegge 1e geworden, De Mare 1 werd 2e en De Vrije School 1 werd 3e. In groep B (de aanmoedigingsprijs) werd 1e De Mare 2, 2e werd De Tandem 1 en 3e werd Shalom 4 uit Vriezenveen.

Ook hebben we dit jaar prijzen voor de individuele topscorers uitgereikt.

Op bord 1 waren dat Misha (van De Mare 1) en Tristán (van De Tandem 1), op bord 2 was dat Jay-Giani (van De Zegge 1), op bord 3 was dat Syl (van De Vrije School Almelo 2) en op bord 4 was dat Hiskia (van de Zegge 1).

De poedelprijs is verdiend door De Weier 2

Diploma’s

Ook dit jaar zijn weer schaakexamens gemaakt. Geslaagd zijn:

Stap 1: Noa, Philemon, Niels vd L., Christal, Hizkia en Jayden.

Stap 2: Jarno, Tristan B., Laurian, Kevin, Niels E., Dean, Lucas vd L. en Jojo

Stap 3: Florian

Overige activiteiten

Aan het begin van het schaakseizoen vond het toernooi vriendenschaak plaats. Hierbij konden de jeugdschakers een vriend(in) meenemen en het tegen elkaar opnemen.

Bij het pannenkoekentoernooi werd een toernooi gespeeld waarbij lekker gesmuld kon worden van de heerlijke pannenkoeken van Daniel.

In december werd Sinterklaasschaak gespeeld; de jeugd speelde simultaan tegen de jeugdtrainers. Daarbij konden de jeugdtrainers winnen door mat te zetten of door het witte paard (Amerigo) te slaan.

En voor het eerst hadden we een voorstelling over schaaketiquette gegeven aan de jeugdschakers en ouders met dank aan Yannic, die het script had geschreven. Hierin kwamen de ongeschreven regels van het schaakspel aan bod. Een voorbeeld hiervan is het geven van een hand voor aanvang en na de partij.

De familieschaak werd als afsluiting van het schaakseizoen gespeeld samen met een familielid. 

Ook was de schaakvereniging Almelo weer vertegenwoordigd bij de jaarlijkse sportmarkt. We hadden een mooie kraam waar geïnteresseerden een  potje schaken konden spelen en/of een lastige schaakpuzzel konden oplossen.

Slotwoord

Afgelopen seizoen 2017-2018 was erg geslaagd, we hebben veel geschaakt, mooie schaaktoernooien georganiseerd en mooie momenten meegemaakt waaronder de kampioenenparade (van de schaakkampioenen van het seizoen 2016-2017). Echt supertrots op de club. 

Dit was mijn eerste jaar als jeugdleider bij de schaakvereniging Almelo. Wat een leuk en betrokken jeugdtrainerteam hebben we toch!! Zonder hun inzet was het niet mogelijk wekelijks een leerzaam en leuke schaakavond te verzorgen voor de jeugd.

Met dank aan: Daniel, Dennis, Frank, Arjen, Goswin, Henri, Yannic en Patrick.

Jullie zijn top!!

So Ching Liu

Jeugdleider schaakvereniging Almelo

Verslag Interne Competitie 2017-2018

De opkomst was dit seizoen heel redelijk met 19 mensen die 20 of meer partijen hebben gespeeld. Vergelijk dat maar eens met de treurige constatering in het verslag van 2016 toen 8 leden boven de 20 partijen haalden. Wel is het zo dat slechts 5 van die 19 zich in de bovenste helft van het schema bevonden. Dus een verbetering in de groepen A en B is toch iets waar wij als club hoopvol naar uitkijken.

Het was verheugend dat er eindelijk weer eens een aantal jeugdspelers uit onze florerende jeugdafdeling aanschoven. In totaal gingen 6 nieuwe talenten het bij de senioren proberen. Er is natuurlijk geen garantie op succes bij deze overstap en de zusjes Muller zijn op een gegeven moment gestopt. Florian, Kars, Tristan en Jay-Giani zijn echter heel fanatiek. Na afloop is het de gewoonte geworden om met de tegenstander de partij te analyseren. De ondersteuning hierbij van een sterkere speler (Yannic, Goswin en Egbert) was er regelmatig. Toch is deze vorm van training niet zo van de grond gekomen als de bedoeling was. Hiervoor is een betere aanwezigheid van de sterkere spelers een vereiste.

De aan- en vooral afmelding is in de loop van het seizoen strakker opgepakt. Een aantal mensen zijn tegen een reglementaire 0 aangelopen. Voor de volledigheid, dit had geen consequenties voor de KNSB-rating. Komend seizoen wordt de strakkere handhaving doorgezet.

Er was dit jaar voor de zoveelste keer gemor om onduidelijkheid van de stand van de interne competitie. Maar ja, we zijn nu eenmaal gestart met hetzelfde systeem als de afgelopen jaren en daar heeft iedereen het mee moeten doen. De stand die op de website werd gepubliceerd was op volgorde van de Interne Rating, welke gebruikt werd voor een goede indeling. Voor de werkelijke stand was de Toernooi Prestatie Rating van belang, tenminste als men het minimale aantal van 12 partijen had gespeeld. Duidelijk is dat het bestuur het systeem wil veranderen.

Omdat de TPR bij 12 of iets meer partijen nog behoorlijk fluctueert was het in de A groep tot aan de laatste ronde spannend. Johan, Edwin en Yannic hadden het vizier op het kampioenschap en Yannic die nota bene als ‘B groeper’ gestart was werd de verrassende kampioen. Edwin wist in de laatste ronde een gewonnen stand tegen Ben te bereiken maar niet te verzilveren.

In de B groep haalden slechts 3 mensen de 12 partijen met als winnaar de voorzitter. Wel reden om eens naar de indeling van de groepen te kijken. In de loop van het seizoen stroomde Thierry in die deelname toen met zijn studie kon combineren en hij trok groep C naar zich toe. De D groep was voor Leo, die daar waarschijnlijk niet zo mee bezig was. Op de 2e en 3e plaats hier Hans en Jaap die de jeugd nog net van zich af konden houden.

Groep A: 1. Yannic Husers (1583); 2. Johan op den Dries (1558); 3. Edwin Sarink (1542).

Groep B: 1. Ton van Manen (1404); 2. Evert Bos (1337); 3. Robert Crompvoets (1237).

Groep C: 1. Thierry Pol (1395); 2. Jordy Brinks (1345); 3. George Henneberke (1303).

Groep D: 1. Leo Diepenhorst (1255); 2. Hans Molenveld (1243); 3. Jaap Sterenborg (1203).

Iedereen die meehielp en met name Chris bedankt voor het opzetten van de borden.

De beker competitie is geëindigd in een klein drama omdat deze (nog) niet voltooid kon worden. Vanaf april tot augustus waren de spelers voor één van de halve finales niet meer beschikbaar. Een paar jaar geleden werd de finale ook al aan de start van het nieuwe seizoen gespeeld, en vorig jaar tijdens het Zomerschaak… Er zullen aanwezigheidsregels aan deze competitie verbonden moeten worden om deze trend te keren. Dat past ook wel bij bekeren: het kan hard zijn.

Het afsluitende snelschaaktoernooi was een mooie avond met veel verrassende uitslagen tussen spelers met een aanzienlijk rating-verschil.

Groep A: 1. Johan op den Dries (6,5); 2. Goswin Zeeman (6); 3. Alvin Jutba (5).

Groep B: 1. Erik Mijnheer (4,5); 2. Levi Nies (4,5); 3. Afram Malki (4).

Groep C: 1. Kars van Dam (4,5); 2. Thomas Berghuis (3,5); 3. Florian Pol (3).

Het Jan van Eldik- of in de volksmond ook wel het Oliebollen-toernooi werd traditioneel gehouden op de eerste vrijdag van het jaar, 6-1-2018. Met deelnemers uit alle windstreken rondom Almelo. Het was weer een spannende race over 9 rondes met jeugdige winnaars in alle groepen: Yannic Husers, Levi Nies en Kars van Dam.

Groep A: 1. Yannic Husers (7); 2. Zagar Zeeman (6,5); 3. Alvin Jutba (6,5).

Groep B: 1. Levi Nies (6); 2. Edwin de Jonge (5,5); 3. John Leerentveld (5,5).

Groep C: 1. Kars van Dam (5); 2. Marcel Wouters (4,5); Thomas Berghuis (4).

Jaarverslag Externe Competitie SV Almelo 2017-2018

Een bewogen jaar ligt weer achter de rug en een wellicht nog bewogener jaar staat alweer voor de deur. Het lijkt net alsof er geen eind aan lijkt te komen, dat is het mooie aan onze geweldige schaaksport!

Helaas zijn we na ons kampioenschap in 2017 er niet in geslaagd om het 1e team te handhaven in de 2e klasse KNSB. Wellicht gaan we dit jaar wel weer promoveren, want we zijn strerker dan ooit!

Een overzichtje per team:

 

SV Almelo 1:

Almelo 1 is er helaas niet in geslaagd om zich te handhaven en zal komend jaar uitkomen in de 3e klasse KNSB. Het is op een 9e plaats geëindigd met 5 MP en 28 BP.

Topscorers:

 1. Johan op den Dries 5/9
 2. Marcel Wildschut & Martin Bootsma 4/8
 3. Alvin Jutba 3,5/8

SV Almelo 2:

Almelo 2 heeft na een erg goede start deze lijn niet kunnen doorzetten. Dit heeft vooral te maken met het grote aantal invallers naar Almelo 1 toe. Het is op een 7e plaats geëindigd met 6 MP en 27 BP.

Topscorers:

 1. Goswin Zeeman 3,5/8
 2. Levi Nies 3,5/6
 3. Egbert Gorter 3/7

SV Almelo 3:

Almelo 3 is heel knap kampioen geworden van de 2e klasse! Na een spannende tie-break bleek een gelijkspel genoeg tegen Park Stokhorst. Volgend seizoen komt het uit in de 1e klasse SBO. In totaal werden 6 MP en 22 BP gehaald, de eindronde is hierbij niet meegenomen.

Topscorers:

 1. Rik Veldhuis 3,5/4
 2. Chris Wolters 3/5
 3. Bennie Steffens 2,5/5

SV Almelo V1:

Almelo V1 wist de eerste helft van de competitie niet door te trekken en eindigde teleurgestels op de 2e plaats met 7 MP en 14,5 BP (meeste van de groep)

Topscorers:

 1. Alvin Jutba 5,5/6
 2. Yannic Husers 2/3
 3. Johan op den Dries 2/2

SV Almelo V2:

Almelo V2 had niet hetzelfde geluk als vorig jaar en werden 2e door een aantal ongelukkige uitslagen. Totaal: 7 MP en 12,5 BP

Topscorers:

 1. Edwin de Jonge 3,5/6
 2. Yannic Husers 2,5/3
 3. Thomas Berghuis 2/5

SV Almelo V3:

Almelo V3 had het in de eigen te hoge klasse V3 te zwaar en eindigden op de 4e plaats met 1 MP en 7,5 BP.

Topscorers:

 1. Erik Mijnheer 1,5/6
 2. Chris Wolters 1,5/5
 3. Bennie Steffens 1,5/4

SV Almelo V4:

Almelo V4 wist op het randje niet het kampioenschap te veroveren door in de laatste ronde ongelukkig te verliezen van ENO. Eindstand: 3e plaats met 6 MP 13,5 BP (kampioen op BP!)

Topscorers:

 1. Douwe Tigchelaar 2,5/4
 2. Hans Molenveld 2/5
 3. George Henneberke 2/4

SV Almelo V5:

Net als Almelo V4 wist Almelo V5 op het randje niet het kampioenschap te veroveren; er werd verloren van Voorster. Eindstand: 2e met 6 MP en 13,5 BP

 1. John de Jonge 5,5/6
 2. Teun Molenaar 3,5/5
 3. Cor Stolp 2,5/6

Bijzondere vermelding voor Jay-Giani Sapulette, die op 8 jarige leeftijd zijn eerste externe wedstrijd gelijk wist te winnen en hiermee 100% scoorde!

KNSB-Beker:

Almelo 1 werd opnieuw door Max Euwe in de 2e ronde uitgeschakeld in de KNSB-Beker. Almelo 2 werd in de eerste ronde door ZSG uitgeschakeld.

SBO-Cup:

Almelo heeft met succes de SBO-Cup geprolongeerd en heeft hiermee opnieuw een extra deelnameplaats weten te bemachtigen voor de KNSB-Beker!

Topscorers:

 1. Yannic Husers 4/4       TPR: 2648
 2. Jan Willem Brinks 4/4       TPR: 2628
 3. Egbert Gorter 3/4

Evenementen