Jan van Eldik toernooi
Groep 1 - Rondedossier
Locatie De Schelf Start datum 5-12-2015
Plaats Almelo Eind datum 5-12-2015
Land Netherlands Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Sv Almelo Arbiter W.E. Bos

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Marcel Wildschut 11w1 3z1 5w½ 8z½ 4w0 17w½ 14z1 9z1 6w1
2 Alvin Jutba 17w½ 7z0 18w1 13z½ 12w1 9z1 5w1 6z½ 4w1
3 Lex Griffioen 14w1 1w0 10z1 9z1 5w0 11z1 6w1 4z0 7w1
4 Yannic Husers 19w1 9z1 8w0 7z1 1z1 6w0 17z1 3w1 2z0
5 Etiën Alssema 20z1 6w1 1z½ 17w½ 3z1 8w1 2z0 7z0 10w1
6 Simon Elgersma 12w1 5z0 19w1 11z1 8w1 4z1 3z0 2w½ 1z0
7 Wouter Breij 18z½ 2w1 17z0 4w0 13w1 10z1 8z1 5w1 3z0
8 Ben Poelstra 10z1 16w1 4z1 1w½ 6z0 5z0 7w0 17w1 13z1
9 Edwin Sarink 13z1 4w0 12z1 3w0 17z1 2w0 15z1 1w0 11z1
10 Onno Elgersma 8w0 15z1 3w0 19z1 11w½ 7w0 12z1 14z1 5z0
11 Klaas de Jong 1z0 14w1 16z1 6w0 10z½ 3w0 13z½ 20w1 9w0
12 Goswin Zeeman 6z0 20w1 9w0 14z1 2z0 15w0 10w0 16z1 18w1
13 Yorick Postema 9w0 19z0 20w1 2w½ 7z0 18z1 11w½ 15z1 8w0
14 Ton van Manen 3z0 11z0 15w1 12w0 16z1 19z1 1w0 10w0 20z1
15 Rik Veldhuis 16z0 10w0 14z0 20z1 18w1 12z1 9w0 13w0 19z1
16 Benjo Hilberink 15w1 8z0 11w0 18z0 14w0 20w1 19z1 12w0 17z1
17 Ralph Scheurwater 2z½ 18w1 7w1 5z½ 9w0 1z½ 4w0 8z0 16w0
18 Sip Akker 7w½ 17z0 2z0 16w1 15z0 13w0 20z1 19w1 12z0
19 Wim Arns 4z0 13w1 6z0 10w0 20z1 14w0 16w0 18z0 15w0
20 Martin Hietbrink 5w0 12z0 13z0 15w0 19w0 16z0 18w0 11z0 14w0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software